I Zebranie Członków - 10 01.2020

7 czerwca 2020 18:16

Zebranie zwołane zostało w celu:
1. wyboru zarządu jako organu doradczego i kontrolnego, zgodnie z oczekiwaniem zebrania założycielskiego w dniu 3 października 2019 roku;
2. ustalenia wysokości składek członkowskich;
3. zatwierdzenia programu działania Stowarzyszenia na rok 2020;
4. udzielenia Przedstawicielce Stowarzyszenia zgody na zawarcie zobowiązania finansowego( umowy) przekraczającego 10 tys. złotych w związku z zamiarem organizacji wycieczki do Austrii.

Zebranie przyjęło następujące uchwały:
- Uchwała nr 1/I /2020 w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa
Miasta Katowice,
- Uchwała nr 2/I /2020 w sprawie ustalenia programu działania Stowarzyszenia Seniorów
Pożarnictwa Miasta Katowice na rok 2020
- Uchwała nr 3/I /2020 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia
Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice na rok 2020.


Strona internetowa wykonana została w ramach projektu "Aktywność - nasz cel".

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020