Koleżanki i Koledzy! Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia ( § 14 ust. 2) co najmniej raz w roku powinno odbyć się
Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 14 listopada 2019, zatem Zebranie Członków powinno było odbyć się w listopadzie mijającego roku.
Nie zwołałam tego zebrania i nie mogę zrobić tego w dalszym ciągu, ponieważ 12 października 2020 roku Wojewoda Śląski decyzją administracyjną wstrzymał działania wszystkich organizacji senioralnych, a przepisami rządowymi wprowadzony został zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
W tej sytuacji zwołanie Zebrania Członków nie jest możliwe.
W związku z tym postaram się przekazywać informacje bieżące dotyczące działalności Stowarzyszenia w roku 2020 i na rok 2021. I tak:
1. W I dekadzie stycznia 2021 roku na stronie internetowej w zakładce Działalność programowa opublikuję sprawozdanie z działalności w roku 2020. Sprawozdanie takie jest przekazywane do Urzędu Miasta Katowice w styczniu każdego roku. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Członków.
Wszystkie osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z treścią sprawozdania
i przesłanie pytań i uwag na adres e-mailowy Stowarzyszenia sspmk@vp.pl .Postaram się odpowiedzieć na te pytania na piśmie lub w rozmowie telefonicznej.
Sprawozdanie będzie także przedmiotem dyskusji podczas Zebrania Członków.
2. W styczniu 2021 przekażę pocztą e-mailową wszystkim członkom Stowarzyszenia, których adresem e-mailowym dysponuję, sprawozdanie finansowe w celu zapoznania się z jego treścią, stanem finansów i działalnością finansową Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2020. Sprawozdanie to wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Członków i wraz z uchwalą przekazane będzie do Urzędu Skarbowego. Procedura dyskusji nad sprawozdanie normalnie odbywa się na Zebraniu Członków, ale odpowiem na Wasze pytania w każdym czasie.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe opublikowane zostanie po zatwierdzeniu przez Zebranie Członków.
3. Do kompetencji Zebrania Członków należy także określanie głównych kierunków działania
i rozwoju Stowarzyszenia. O działaniach doraźnych ( wnioskach konkursowych) podejmowanych
w tym zakresie będę Państwa informowała na bieżąco o terminach składanych wniosków.
W tym miejscu proszę Państwa o przedstawianie mi w dowolnej formie Waszych wniosków
i oczekiwań np. w sprawie organizacji wycieczek, działań edukacyjnych, integracyjnych, itp. Znając Państwa oczekiwania będę mogła włączyć w opracowywane wnioski grantowe lub podjąć inne działania organizacyjne.
4. Do 8 stycznia 2021 można składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice wnioski na inicjatywy kulturalne oraz wsparcie udziału seniorów w kulturze. Zamierzam przygotować wniosek o wsparcie udziału w imprezach kulturalnych ( koncert, spektakl, itp...).Proszę o ewentualne pomysły.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Szanowni Państwo !

Kończy się niezwykły rok. Rok, który od wszystkich wymagał dyscypliny, rozważności i odpowiedzialności. Rok, który doświadczył wielu z nas na różne sposoby.
Dany nam czas w Stowarzyszeniu wykorzystaliśmy, tak jak było to możliwe, realizując z większym lub mniejszym powodzeniem dwa granty na łączną kwotę 11 tysięcy złotych. Dziękuję wszystkim za wysiłek, zaangażowanie, dobre słowa i wsparcie.

Przed nami najpiękniejsze Święta – Święta Bożego Narodzenia. Także inne niż dotychczas. Nie ma możliwości wspólnego spotkania, a przy wigilijnym stole zasiądą tylko najbliżsi.
Jednak w tej atmosferze, jak zawsze nie zabraknie miejsca na życzenia przekazywane na różne sposoby.
Życzę, by Wigilijny wieczór i Święta upłynęły Wam w szczęściu i radości, a kolędy i blask choinkowych lampek pozwolił zapomnieć o niedogodnościach covidowego dnia codziennego.
Na następny Rok życzę krzepkiego zdrowia, pogody ducha, niezawodnych przyjaciół,
i żeby rzeczywistość, która nas otacza powróciła na utarte ścieżki normalności, by pozwoliła realizować wspólne i osobiste zamierzenia.
Wspaniałych Świąt oraz Do Siego Roku 2021.


Pamięci tych co odeszli

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

Święto Zmarłych – to zawsze czas zadumy, refleksji, wspominania tych co odeszli, naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, kolegów ze służby, przełożonych, podwładnych. Zachowajmy ten zwyczaj mimo wszystko, mimo rozwijającej się epidemii, mimo zamknięcia cmentarzy. Nie nad grobami, lecz w domowym zaciszu wróćmy myślami do tych, których z nami nie ma. Wspomnijmy wspólnie przeżyte kolejne dni służby, wspólne chwile, doświadczenia - te zawodowe i te zwykłe ludzkie, życiowe. Wszak „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Znicze zapalimy przy okazji, w bardziej bezpiecznym czasie.

W 2020 roku odeszli:
płk mgr Karol Prec - Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Katowicach do roku 1992
st. ogn. Jerzy Kwieciński – starszy ratownik JRG III


Sławków – Olkusz – Rabsztyn – Pustynia Błędowska 3 października 2020

Kolejna wycieczka, na którą zapraszamy 3 października 2020 ( sobota) to wyprawa na skraj Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzimy 2 bardzo ciekawe, zabytkowe miasta – Sławków i Olkusz,
a następnie ruiny zamku Rabsztyn i jedyna w Europie pustynię – Pustynię Błedowską.

Program wycieczki

9.00 - wyjazd z Katowic – Plac Sejmu Śląskiego
9.45 – 11.00 zwiedzanie Sławkowa
11.30 – 13.30 zwiedzanie Olkusza
13.30 - 15.00 czas wolny
15.15 - 16.00 zwiedzanie Rabsztyn
16.30 - 17.30 Spacer na Pustyni Błędowskiej.
18. 30 Powrót do Katowic – Plac Sejmu Śląskiego

Odpłatność za wycieczkę: 10 zł. członkowie Stowarzyszenia
20 zł pozostałe osoby
Zgłoszenie udziału w wycieczce do dnia 28 września 2020 telefonicznie lub sms ( 515 035 226) lub e-mail ( sspmk@vp.pl)

Zapraszamy


Wycieczka Moszna- Góra św. Anny- Kanał Gliwicki

Zapraszamy na wycieczkę w dniu 5 września 2020. Tym razem zwiedzać będziemy Pałac i park
w Mosznej, Górę św. Anny i popłyniemy w rejs po Kanale Gliwickim.

Program wycieczki:
8.00: wyjazd autokarem z Katowic – Plac Sejmu Ślaskiego, do Mosznej
9.30 - 11.30: zwiedzanie Pałacu i Parku
11.30: wyjazd z Mosznej na Górę św. Anny
12.30- 14.45: zwiedzanie Góry św. Anny
14.45: wyjazd z Góry św. Anny do Gliwic
15.30- 17.00: rejs po Kanale Gliwickim
17.30: wyjazd do Katowic
Powrót do Katowic przewidziany jest między 18.00 a 18.30 na Plac Sejmu Śląskiego.
Po konsultacji z przewodnikiem ustalone zostaną przerwy na kawę i obiad


Odpłatność za wycieczkę wynosi:
- 30 złotych dla członków SSPMK
- 45 złotych dla pozostałych uczestników.
W ramach wycieczki zapewniamy bilety wstępu do obiektów, bilet na rejs, przewodnika oraz przejazd autokarem i ubezpieczenie.


Zapisy na wycieczkę do 1 września 2020 – e-mail ( sspmk@vp.pl, elzbietatabacka@vp.pl, lub telefon 515 035 226).

Zapraszamy !


Wakacje z wnukami kolejką wąskotorową z Bytomia do Miasteczka Śląskiego

Zapraszamy na wycieczkę z naszymi wnukami - piątek, 28 sierpnia 2020 roku

Pojedziemy zabytkowa kolejką wąskotorową
ze stacji Bytom Karb do stacji Miasteczko
Śląskie Zalew, będziemy aktywnie odpoczywać
nad jeziorem Chechło i kolejką wrócimy
do stacji początkowej.

Zapraszamy


Informacje o wycieczce

Wycieczka realizowana jest w ramach projektu „Aktywni seniorzy” dofinansowanego
z budżetu Miasta Katowice.
Kolejka będzie tylko dla nas i na nasze potrzeby tzn. Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice, naszych wnuków i gości. Mamy do dyspozycji 63 miejsca w kolejce i 52 miejsca
w autokarze.

Przewidujemy taki plan wycieczki:

9.00 – 9.30 zbiórka – Plac Andrzeja ( oczywiście Katowice) od strony ul. Kopernika
9.30 wyjazd do stacji Bytom Karb, ul. Reja
10.00 – 10.45 zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej Kolei Wąskotorowych
( można robić zdjęcia bez opłat)
10.45 – 11.00 zajęcie miejsc w kolejce
11.00 - 12.00 przejazd kolejką na trasie Bytom Karb – Miasteczko Śląskie Zalew
12.00 - 12. 10 dojście do miejsca pikniku nad jeziorem Chechło
12.30 - 14.30 piknik z niespodziankami
14.30 - 15.00 zakończenie pikniku i spacer do stacji kolejki
15.00 - 16.00 powrót kolejką do stacji Bytom Karb
16. 00 - 16.20 przesiadka do autokaru i powrót do Katowic ( ok . Godziny 17.00)

Gdyby pogoda nie dopisała, to zamiast pikniku będzie inny program. Pracujemy nad tym.

Na wycieczkę prosimy zabrać:
1/ dobry humor i pomysły,
2/ sprzęt piknikowy ( koce, krzesełka, itp.),
3/ kosz piknikowy, a w nim coś do zjedzenia i wodę do picia, jakieś sztućce, kubek,
talerzyk, ….),
4/ ewentualnie sprzęt sportowy,
5/ dokumenty tożsamości swoje i wnuków,
6/ kąpielówki, ubranie do przebrania, ręcznik,
7/ peleryna lub 2 duże worki na śmieci ( na wypadek deszczu),
8/ środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).
Ciągle jesteśmy w okresie epidemii, dlatego postępujemy według zasady „Ty chronisz
mnie, ja chronię Ciebie”, więc przestrzegamy obowiązujące zalecenia sanitarne.

Na miejscu jest restauracja. Sprawdzamy jej dostępność w dniu naszej wycieczki.

Dopłata do kolejki wynosi 25 złotych od osoby dla członków Stowarzyszenia i 30 złotych od osoby dla pozostałych chętnych. Wpłat należy dokonać przed wyjazdem na wycieczkę lub w uzgodnionym czasie w Komendzie.
W ramach innych środków ( dotacji) w całości pokrywamy koszty ubezpieczenia i przejazdu autokarem.
W wycieczce mogą brać udział wszyscy emeryci katowickich jednostek, niezależnie od tego gdzie pełnili służbę lub pracowali.

Do celów ubezpieczeniowych proszę przesłać na adres e-mail elzbietatabacka@vp.pl następujące dane:
imię, nazwisko, PESEL ( każdego zgłaszanego uczestnika wyjazdu) najpóźniej do 23 sierpnia 2020.


Informacja

W dniu 31 lipca br. w miejscowości Żegiestów 81
odbędzie się pogrzeb
śp. ogn. w st. spocz. Jerzego Kwiecińskiego
strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach


Z powodu zagrożenia epidemiologicznego na uroczystości pogrzebowe nie będzie organizowany wyjazd zbiorowy.


Komunikat

23.06.2020

Informuję, że Urząd Miasta Katowice poprzez Miejski Ośródek Pomocy Społecznej przekazał dla Stowarzyszenia 100 szt. maseczek wielokrotnego użytku.
Maseczki przeznaczone są dla emerytów strażaków i znajdują się w biurze Stowarzyszenia i Koła ZEiiRP RP w Komendzie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem maseczek proszę o kontakt telefoniczny z lub sms w celu uzgodnienia sposobu odbioru. Można kontaktować się z Elżbietą Tabacką, Januszem Kucharczykiem lub Witoldem Banysiem.Strona internetowa wykonana została w ramach projektu "Aktywność - nasz cel".

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020