Pamięci tych co odeszli

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!


Zapalając znicze na grobach niezależnie od miejsca wspomnijmy tych co odeszli - naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, kolegów ze służby, przełożonych, podwładnych. Przywołajmy w pamięci wspólnie przeżyty czas, zwykłe dni służby, wspólne działania i to, czego wspólnie doświadczyliśmy.

W roku 2021 na wieczną służbę odeszli:
mł. asp. Jerzy Słaboń
st. ogn. Sylwester Wąsik
st. ogn. Ryszard Koch.
Niech pozostaną w naszej pamięci!


Wycieczka – Kraków 25 września 2021

Organizatorem wycieczki jest SRH „Czuwaj” Krąg Katowice
Program wycieczki

8.45 Wyjazd z Katowic do Krakowa - Wyjazd z Placu Sejmu Śląskiego
10.30 – 12.00 Zwiedzanie cmentarza Rakowickiego
12.00 – 12.35 przejazd do Rynku
12.40 - 14.40 Zwiedzanie podziemi Rynku
I grupa – 12.40
II grupa – 13.10
III grupa - 13.40

Zwiedzanie trwa 45 – 60 minut. Zwiedzać będziemy bez przewodnika

15.00 – 15.45 Zwiedzanie Galerii Narodowej w Sukiennicach
15.45 - 16.15 Przejazd do Starej Synagogi na Kazimierzu
16. 30 - 17.00 Zwiedzanie Starej Synagogi
17.30 Wyjazd do Katowic – Plac Sejmu Ślaskiego
19.00 Przewidywany powrót

Może nastąpić zmiana kolejności zwiedzania cmentarza i Synagogi, po uzgodnieniu możliwości parkowania autokaru.


Odpłatność:
60 złotych od osoby
W kwocie odpłatności mieści się : przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, środki dezynfekcji osobistej.
Faktyczny koszt wycieczki – 116 złotych bez wkładu własnego osobowego. Wycieczka jest dofinansowana z grantu Urzędu Miasta Katowice.

Zgłoszenia udziału w wycieczce – do 22 września.


Spektakl Teatralny

Szanowni Państwo !
Mamy zarezrewowane bilety na spekltakl teatralny

17 września 2021 godzina 19.00.
Teatr Żelazny w Katowicach, ul. Armii Krajowej 40
Spektakl "Oddam żonę w dobre ręce" - Komedia

Odpłatność - 25 zł - członkowie SSPMK z opłacona składka członkowską, 35 złotych inne osoby.
(Cena biletu bez dopłaty z grantu wynosi 55 złotych od osoby)

Ilość biletów na spektakl jest ograniczona, dlatego proszę o zgłoszenie chęci udziału do dnia 13 września br.

Pozdrawiam
Elżbieta Tabacka


INFORMACJA

Dnia 15.08.2021 zmarł
st. ogn. w st. spocz. Ryszard Koch
d-ca zastępu w JRGII Piotrowice,
wieloletni naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach - Podlesiu.

Msza Św. Pogrzebowa odbędzie się 18.08.2021 (środa) o godz. 9.00.
w kościele parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach - Podlesiu
przy ul. Piotra Michałowskiego 9.
Po Mszy Św. udamy się na miejsce spoczynku na cmentarz parafialny.


Wycieczka do Sztolni Luiza w Zabrzu

Zapraszamy na wycieczkę do Sztolni Luiza w Zabrzu w dniu 21 sierpnia 2021r.
Wyjazd z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach o godzinie 11.00
Zwiedzanie rozpoczynamy o godzinie 12.00, 12.30 i 13.00 ( mamy zarezerwowane zwiedzanie dla 3 grup) trasą wodną.
Znajdziemy się pod centrum tego 170 tysięcznego miasta. Fragment trasy przebywa się pieszo, a 1100 m to spływ łodziami, być może spotkamy Skarbnika, na pewno zaś zobaczymy podziemne porty, mijanki, odgłosy kapiącej wody oraz panujący w całych podziemiach wyjątkowy światłocień, nacieki wapienne, spotykane w jaskiniach i żywe rośliny, które z pomocą odrobiny sztucznego światła i 90% dawki wilgoci w powietrzu rosną prawie 40 metrów pod ziemią.

Zapisy na wycieczkę do dnia 16 sierpnia (telefonicznie, sms, e-mail). Przy zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i PESEL (wymagany do ubezpieczenia) osób chętnych do udziału w wycieczce.
Odpłatność – 40 zł dla członków SSPMK z opłaconą składką członkowską, dla pozostałych 50 złotych. Wpłata przed wyjazdem.


INFORMACJA

Dnia 29.06.2021 r. zmarł przeżywszy lat 64
st. ogn. w st. spocz. Sylwester Wąsik

Msza Św. Pogrzebowa za zmarłego odbędzie się dnia 02.07. 2021 r. o godz. 13.00
w Kościele PW. ŚW. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP (BAZYLIKA) w Katowicach – Panewnikach.
Po Mszy Św. udamy się na miejsce spoczynku na Cmentarz w Katowicach – Stare Panewniki.


Wakacje z wnukami – Stary Młyn w Żarkach i Leśniów

Zapraszamy na wycieczkę do Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach i do Leśniowa
w dniu 31 lipca 2021 (sobota). Tym razem zapraszamy także nasze wnuki, zgodnie
z nazwą zadania.

W muzeum przypomnimy sobie, a dzieci dowiedzą się czym zajmowali się szewc
i bednarz i jak młynarz mielił zborze, a także jak wyglądała dawna szkoła.

W Leśniowie znajduje się ciekawe Sanktuarium Matki Bożej, a w otaczającym je parku można wspaniale wypocząć.

Odpłatność za udział w wycieczce wynosi 25 złotych – członkowie SSPMK i członkowie ich rodzin( opłacona składka członkowska), pozostałe osoby 30 złotych. Wpłata – przed wyjazdem.
W ramach wycieczki zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie, zwiedzanie ekspozycji muzealnych i udział w warsztatach, zwiedzanie Sanktuarium. Nie zapewniamy posiłków.

Zgłoszenia udziału w wycieczce proszę dokonać do 18 lipca (telefonicznie, sms, e-mail) do przedstawicielki Stowarzyszenia. Po tym terminie wolne miejsca przekazane zostaną seniorom z innych organizacji.

Zgłaszając udział proszę podać imię i nazwisko oraz PESEL, a w przypadku dzieci także wiek. Dane te są niezbędne do ubezpieczenia.


Rehabilitacja lecznicza

Istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach podobnych jak te obowiązujące w sanatorium. Jest to tak zwana rehabilitacja ogólnoustrojowa trwająca od 3 do 6 tygodni (w zależności od decyzji lekarza), w ciągu których wykonywanych jest 6 zabiegów dziennie. Kuracje odbywają się jednak w pobliżu miejsca zamieszkania, bez konieczności wyjazdu do ośrodka sanatoryjnego.

Aby skorzystać z takiej rehabilitacji należy:
1. uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego
Skierowanie do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w celu objęcia leczeniem
specjalistycznym, kod 1300,
2. udać się do lekarza zakładu/ośrodka rehabilitacji, który prowadzi taki program
W Katowicach jest to :
- fizjo-Med, ul. Żelazna 1 ( dawna Baildon)
- AMED Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji, ul. Ceglana 67C,
- REHABILIS, ul. Boya-Żeleńskiego 100 ( Kostuchna).
Ośrodki w innych miejscowościach trzeba ustalić indywidualnie u swoich lekarzy
rodzinnych lub w NFZ.
Lekarz określi rodzaj i ilość zabiegów.
3. W recepcji ustalić terminy zabiegów, a następnie rozpocząć terapię.
4. Po zakończeniu zabiegów umówić się na wizytę kontrolna u lekarza, który zdecyduje
o zakończeniu lub kontynuowaniu leczenia.


Komunikat

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!
Serdecznie proszę o wpłacanie składek członkowskich. Rozpoczynamy działania programowe. Do ich realizacji zaangażowane muszą być środki finansowe pochodzące m. in. ze składek członkowskich, dlatego bardzo proszę o dokonanie wpłat.
Wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i wynosi 40 złotych od osoby.
Wpłaty najlepiej dokonać na nasze konto bankowe ( jest to najwygodniejsze księgowo), ale można też w w biurze. Będę na pewno 23 czerwca 2021 w godzinach 13.30-15.30.
Pozdrawiam
Elżbieta Tabacka


Szanowni Państwo! Koledzy i Koleżanki!

Kolejny Dzień Strażaka przyszło nam obchodzić w czasie pandemicznych obostrzeń. Niech nam to jednak nie psuje dobrego nastroju.
Szansa na wspólne spotkanie i świętowanie nabiera kolorów i może stanie się to już niebawem. Życzę tego nam wszystkim strażakom – tym w służbie i tym w zasłużonym zawodowym stanie spoczynku, naszym przyjaciołom, sympatykom.

Zanim to jednak nastąpi, proszę w Dniu Strażaka przyjąć serdeczne życzenia, które kieruję do wszystkich strażaków obecnych i byłych.
Niech wszystkim dopisuje zdrowie, optymizm, radość życia, zwykłe ludzkie szczęście i szacunek tych dla których tę służbę pełniliśmy, albo pełnimy.
Wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych bliskich!

Elżbieta Tabacka-Wosińska


Stanowisko ZER MSWiA w sprawie uprawnień emerytów policyjnych

Szanowni Państwo!
Z początkiem roku 2021 zwróciłam się do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
z istotnymi pytaniami dotyczącymi uprawnień naszych emerytów ze względu na otwarte konkursy ofert z programów senioralnych.
W obszernym piśmie, jakie otrzymałam w końcu kwietnia znalazła się odpowiedź na jedno z zadanych pytań. Oto ona:
… Legitymacja (…) jest dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu emeryta lub rencisty policyjnego i wynikające z tego niezależnie do wieku uprawnienia. Posiadanie takiego dokumentu sprawia, że nasi świadczeniobiorcy staja się beneficjentami ulg i korzyści, jakie wynikają z bycia emerytem lub rencistą przed osiągnięciem wieku 60+. ...


Grant - 6000 zł

Z satysfakcją informuję, że w otwartym konkursie ofert na rok 2021 na wsparcie zadań mających na celu aktywizację osób starszych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów otrzymaliśmy grant w wysokości 6000 zł na realizację zadania
„Bądźmy aktywni”.
Zadanie polegać będzie na zorganizowanie udziału emerytów Komendy:
1/ dwóch wycieczek jednodniowych (Pieskowa Skała i dolina Prądnika oraz Sztolnia Luiza w Zabrzu)
2/ jednego wyjazdu w ramach „wakacji z wnukami” - Stary Młyn w Żarkach
3/ spotkanie andrzejkowe.
W zadaniu uczestniczyć mogą wszyscy emeryci jednostek ochrony przeciwpożarowej Katowic.

Około 15 maja w zakładce Działania programowe przedstawiony zostanie harmonogram imprez
w tym roku.


Życzenia Wielkanocne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo!

Kolejne Święta przychodzi nam spędzać pod dyktando koronawirusa. Niech będzie to kolejne doświadczenie, do którego dodamy nasz optymizm, inwencję i pogodę ducha. Świętujmy Wielkanoc w zdrowiu, z radością w sercu, z humorem i w pozytywnym nastroju. Niech nie zabraknie smacznej szynki, kolorowych pisanek, bogatego zajączka, a także mokrego dyngusa.
Wspaniałych Świąt Wielkanocnych.


Czas na kulturę

15 marca 2021

Z przyjemnością Informuję, że w otwartym konkursie ofert na rok 2021 na wsparcie zadań mających na celu zwiększenie uczestnictwa seniorów
w życiu kulturalnym otrzymaliśmy grant w kwocie 2500 zł na realizacje zadania „Czas na kulturę”.
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu udziału emerytów Komendy w dwóch wybranych imprezach kulturalnych (teatr, teatr muzyczny, opera, koncert) w okresie pomiędzy 15 maja a 15 października bieżącego roku. Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na dofinansowanie biletów wstępu.
Proszę o zgłaszanie Waszych zainteresowań i informacje o imprezach, w których chcielibyście uczestniczyć.
W zadaniu uczestniczyć mogą wszyscy emeryci jednostek ochrony przeciwpożarowej Katowic.


INFORMACJA

Zmarł mł. asp. w st. spocz. Jerzy Słaboń

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 19 lutego 2021 roku o godzinie 14.00
w kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu, a pochówek na Cmentarzu Parafialnym w Jaworzu.


Aktualne komunikaty

Usługi medyczne dla strażaków – seniorów i ich rodzin

Wznowione zostały rozmowy o możliwości zorganizowania na preferencyjnych warunkach usług medycznych dla strażaków – seniorów
i ich rodzin na poziomie lecznictwa specjalistycznego i rehabilitacji. O postępach będę informowała na bieżąco.

6 luty 2021

Podejmowanymi przez nas działaniami prozdrowotnymi wykazało zainteresowanie Kierownictwo Centrum Medycznego Gabos w Piekarach Śląskich.
Centrum Medyczne Gabos to niepubliczna placówka opieki zdrowotnej. Prowadzi poradnie/pracownie specjalistyczne: internistyczna, urologiczna,
urologii i chirurgii dziecięcej, gastrologiczna, chirurgii ogólnej i naczyniowej, flebologiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, dietetyczna, psychologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, ginekologiczno-położnicza, endokrynologiczna, chirurgii plastycznej, kompresjoterapii i obrzęku limfatycznego, rehabilitacyjna, leczenia bólu, podologiczna, chorób odkleszczowych, medycyny sportowej, zdrowia psychicznego oraz świadczenia szpitalne: urologia, ginekologia i ginekologia estetyczna, chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, flebologia i chirurgia naczyniowa, gastrologia.

Nasze działania prowadzone są w kierunku uzyskania dla strażaków emerytów i członków ich rodzin preferencyjnych warunków korzystania ze świadczeń tej placówki. Poprzez warunki preferencyjne rozumiemy: leczenie specjalistyczne realizowane w maksymalnie krótkim czasie od zgłoszenia się pacjenta (najbliższy termin przyjęć lekarza specjalisty), odpłatność w ramach NFZ, możliwość korzystania z programów profilaktycznych, w tym w ramach projektów unijnych. Podjęcie takiej współpracy będzie możliwe dopiero po stworzeniu grupy co najmniej 200 osób zainteresowanych świadczeniami zdrowotnymi tej placówki.
W związku z tym podjęte zostały starania (pismo do komendantów powiatowych/miejskich informujące o powyższych możliwościach) w celu rozpropagowania naszych działań w środowisku emerytów i rencistów pożarnictwa.

Szkolenie w zakresie technologii komunikacji

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia praktycznego w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji – komputer, tablet, telefon.
W zasadzie wydaje nam się, że z tymi narzędziami „jakoś”, sobie radzimy, ale każda zmiana aplikacji, oprogramowania, czy samego narzędzia,
to już nie lada wyzwanie i przydałoby się douczyć.
Proponuję Państwu szkolenie według naszych indywidualnych potrzeb. To znaczy - Wy zgłosicie czego chcielibyście się nauczyć, my przygotujemy program i osoby zainteresowane uczestniczyć będą w tych zajęciach, które uznają, że są dla nich.
Przykładowe tematy szkoleń:
• jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać,
• jak wziąć udział w konferencji zdalnej ( rozumienie konferencji jest szerokie, może to być wspólne spotkanie, a nawet zebranie członków organizacji),
• jak korzystać z programów graficznych,
• jak założyć konto poczty elektronicznej.
Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, być może zdalnie. Prowadzić je będą sprawdzeni informatycy.
Środki finansowe na szkolenie zamierzam pozyskać w trybie małego grantu, dlatego musi zebrać się grupa co najmniej 20 osób.
W związku z tym proszę zainteresowane osoby o kontakt (telefon, e-mail) z podaniem imienia i nazwiska oraz czego chcielibyście się nauczyć. Na Wasze propozycje czekam do 10 lutego.

W zakładce Działalność programowa opublikowane jest „Sprawozdanie za rok 2020”.


Składki członkowskie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem się Nowego Roku zapraszam do wpłacania składek, które nie uległy zmianie jeżeli chodzi o wysokość tj. 40 zł na rok.
Wpłaty można dokonać jednorazowo lub podzielić na cztery części, czyli 10 zł na kwartał.
Poniżej podaję konto Stowarzyszenia, które również nie uległo zmianie.

Przykładowy wpis:
Składka członkowska za rok 2021, imię i nazwisko członka Stowarzyszenia.

Nr konta: 72 1240 1330 1111 0010 9523 5575


Koleżanki i Koledzy! Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia ( § 14 ust. 2) co najmniej raz w roku powinno odbyć się
Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 14 listopada 2019, zatem Zebranie Członków powinno było odbyć się w listopadzie mijającego roku.
Nie zwołałam tego zebrania i nie mogę zrobić tego w dalszym ciągu, ponieważ 12 października 2020 roku Wojewoda Śląski decyzją administracyjną wstrzymał działania wszystkich organizacji senioralnych, a przepisami rządowymi wprowadzony został zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
W tej sytuacji zwołanie Zebrania Członków nie jest możliwe.
W związku z tym postaram się przekazywać informacje bieżące dotyczące działalności Stowarzyszenia w roku 2020 i na rok 2021. I tak:
1. W I dekadzie stycznia 2021 roku na stronie internetowej w zakładce Działalność programowa opublikuję sprawozdanie z działalności w roku 2020. Sprawozdanie takie jest przekazywane do Urzędu Miasta Katowice w styczniu każdego roku. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Członków.
Wszystkie osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z treścią sprawozdania
i przesłanie pytań i uwag na adres e-mailowy Stowarzyszenia sspmk@vp.pl .Postaram się odpowiedzieć na te pytania na piśmie lub w rozmowie telefonicznej.
Sprawozdanie będzie także przedmiotem dyskusji podczas Zebrania Członków.
2. W styczniu 2021 przekażę pocztą e-mailową wszystkim członkom Stowarzyszenia, których adresem e-mailowym dysponuję, sprawozdanie finansowe w celu zapoznania się z jego treścią, stanem finansów i działalnością finansową Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2020. Sprawozdanie to wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Członków i wraz z uchwalą przekazane będzie do Urzędu Skarbowego. Procedura dyskusji nad sprawozdanie normalnie odbywa się na Zebraniu Członków, ale odpowiem na Wasze pytania w każdym czasie.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe opublikowane zostanie po zatwierdzeniu przez Zebranie Członków.
3. Do kompetencji Zebrania Członków należy także określanie głównych kierunków działania
i rozwoju Stowarzyszenia. O działaniach doraźnych ( wnioskach konkursowych) podejmowanych
w tym zakresie będę Państwa informowała na bieżąco o terminach składanych wniosków.
W tym miejscu proszę Państwa o przedstawianie mi w dowolnej formie Waszych wniosków
i oczekiwań np. w sprawie organizacji wycieczek, działań edukacyjnych, integracyjnych, itp. Znając Państwa oczekiwania będę mogła włączyć w opracowywane wnioski grantowe lub podjąć inne działania organizacyjne.
4. Do 8 stycznia 2021 można składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice wnioski na inicjatywy kulturalne oraz wsparcie udziału seniorów w kulturze. Zamierzam przygotować wniosek o wsparcie udziału w imprezach kulturalnych ( koncert, spektakl, itp...).Proszę o ewentualne pomysły.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Szanowni Państwo !

Kończy się niezwykły rok. Rok, który od wszystkich wymagał dyscypliny, rozważności i odpowiedzialności. Rok, który doświadczył wielu z nas na różne sposoby.
Dany nam czas w Stowarzyszeniu wykorzystaliśmy, tak jak było to możliwe, realizując z większym lub mniejszym powodzeniem dwa granty na łączną kwotę 11 tysięcy złotych. Dziękuję wszystkim za wysiłek, zaangażowanie, dobre słowa i wsparcie.

Przed nami najpiękniejsze Święta – Święta Bożego Narodzenia. Także inne niż dotychczas. Nie ma możliwości wspólnego spotkania, a przy wigilijnym stole zasiądą tylko najbliżsi.
Jednak w tej atmosferze, jak zawsze nie zabraknie miejsca na życzenia przekazywane na różne sposoby.
Życzę, by Wigilijny wieczór i Święta upłynęły Wam w szczęściu i radości, a kolędy i blask choinkowych lampek pozwolił zapomnieć o niedogodnościach covidowego dnia codziennego.
Na następny Rok życzę krzepkiego zdrowia, pogody ducha, niezawodnych przyjaciół,
i żeby rzeczywistość, która nas otacza powróciła na utarte ścieżki normalności, by pozwoliła realizować wspólne i osobiste zamierzenia.
Wspaniałych Świąt oraz Do Siego Roku 2021.


Pamięci tych co odeszli

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

Święto Zmarłych – to zawsze czas zadumy, refleksji, wspominania tych co odeszli, naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, kolegów ze służby, przełożonych, podwładnych. Zachowajmy ten zwyczaj mimo wszystko, mimo rozwijającej się epidemii, mimo zamknięcia cmentarzy. Nie nad grobami, lecz w domowym zaciszu wróćmy myślami do tych, których z nami nie ma. Wspomnijmy wspólnie przeżyte kolejne dni służby, wspólne chwile, doświadczenia - te zawodowe i te zwykłe ludzkie, życiowe. Wszak „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Znicze zapalimy przy okazji, w bardziej bezpiecznym czasie.

W 2020 roku odeszli:
płk mgr Karol Prec - Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Katowicach do roku 1992
st. ogn. Jerzy Kwieciński – starszy ratownik JRG III


Sławków – Olkusz – Rabsztyn – Pustynia Błędowska 3 października 2020

Kolejna wycieczka, na którą zapraszamy 3 października 2020 ( sobota) to wyprawa na skraj Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzimy 2 bardzo ciekawe, zabytkowe miasta – Sławków i Olkusz,
a następnie ruiny zamku Rabsztyn i jedyna w Europie pustynię – Pustynię Błedowską.

Program wycieczki

9.00 - wyjazd z Katowic – Plac Sejmu Śląskiego
9.45 – 11.00 zwiedzanie Sławkowa
11.30 – 13.30 zwiedzanie Olkusza
13.30 - 15.00 czas wolny
15.15 - 16.00 zwiedzanie Rabsztyn
16.30 - 17.30 Spacer na Pustyni Błędowskiej.
18. 30 Powrót do Katowic – Plac Sejmu Śląskiego

Odpłatność za wycieczkę: 10 zł. członkowie Stowarzyszenia
20 zł pozostałe osoby
Zgłoszenie udziału w wycieczce do dnia 28 września 2020 telefonicznie lub sms ( 515 035 226) lub e-mail ( sspmk@vp.pl)

Zapraszamy


Wycieczka Moszna- Góra św. Anny- Kanał Gliwicki

Zapraszamy na wycieczkę w dniu 5 września 2020. Tym razem zwiedzać będziemy Pałac i park
w Mosznej, Górę św. Anny i popłyniemy w rejs po Kanale Gliwickim.

Program wycieczki:
8.00: wyjazd autokarem z Katowic – Plac Sejmu Ślaskiego, do Mosznej
9.30 - 11.30: zwiedzanie Pałacu i Parku
11.30: wyjazd z Mosznej na Górę św. Anny
12.30- 14.45: zwiedzanie Góry św. Anny
14.45: wyjazd z Góry św. Anny do Gliwic
15.30- 17.00: rejs po Kanale Gliwickim
17.30: wyjazd do Katowic
Powrót do Katowic przewidziany jest między 18.00 a 18.30 na Plac Sejmu Śląskiego.
Po konsultacji z przewodnikiem ustalone zostaną przerwy na kawę i obiad


Odpłatność za wycieczkę wynosi:
- 30 złotych dla członków SSPMK
- 45 złotych dla pozostałych uczestników.
W ramach wycieczki zapewniamy bilety wstępu do obiektów, bilet na rejs, przewodnika oraz przejazd autokarem i ubezpieczenie.


Zapisy na wycieczkę do 1 września 2020 – e-mail ( sspmk@vp.pl, elzbietatabacka@vp.pl, lub telefon 515 035 226).

Zapraszamy !


Wakacje z wnukami kolejką wąskotorową z Bytomia do Miasteczka Śląskiego

Zapraszamy na wycieczkę z naszymi wnukami - piątek, 28 sierpnia 2020 roku

Pojedziemy zabytkowa kolejką wąskotorową
ze stacji Bytom Karb do stacji Miasteczko
Śląskie Zalew, będziemy aktywnie odpoczywać
nad jeziorem Chechło i kolejką wrócimy
do stacji początkowej.

Zapraszamy


Informacje o wycieczce

Wycieczka realizowana jest w ramach projektu „Aktywni seniorzy” dofinansowanego
z budżetu Miasta Katowice.
Kolejka będzie tylko dla nas i na nasze potrzeby tzn. Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice, naszych wnuków i gości. Mamy do dyspozycji 63 miejsca w kolejce i 52 miejsca
w autokarze.

Przewidujemy taki plan wycieczki:

9.00 – 9.30 zbiórka – Plac Andrzeja ( oczywiście Katowice) od strony ul. Kopernika
9.30 wyjazd do stacji Bytom Karb, ul. Reja
10.00 – 10.45 zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej Kolei Wąskotorowych
( można robić zdjęcia bez opłat)
10.45 – 11.00 zajęcie miejsc w kolejce
11.00 - 12.00 przejazd kolejką na trasie Bytom Karb – Miasteczko Śląskie Zalew
12.00 - 12. 10 dojście do miejsca pikniku nad jeziorem Chechło
12.30 - 14.30 piknik z niespodziankami
14.30 - 15.00 zakończenie pikniku i spacer do stacji kolejki
15.00 - 16.00 powrót kolejką do stacji Bytom Karb
16. 00 - 16.20 przesiadka do autokaru i powrót do Katowic ( ok . Godziny 17.00)

Gdyby pogoda nie dopisała, to zamiast pikniku będzie inny program. Pracujemy nad tym.

Na wycieczkę prosimy zabrać:
1/ dobry humor i pomysły,
2/ sprzęt piknikowy ( koce, krzesełka, itp.),
3/ kosz piknikowy, a w nim coś do zjedzenia i wodę do picia, jakieś sztućce, kubek,
talerzyk, ….),
4/ ewentualnie sprzęt sportowy,
5/ dokumenty tożsamości swoje i wnuków,
6/ kąpielówki, ubranie do przebrania, ręcznik,
7/ peleryna lub 2 duże worki na śmieci ( na wypadek deszczu),
8/ środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).
Ciągle jesteśmy w okresie epidemii, dlatego postępujemy według zasady „Ty chronisz
mnie, ja chronię Ciebie”, więc przestrzegamy obowiązujące zalecenia sanitarne.

Na miejscu jest restauracja. Sprawdzamy jej dostępność w dniu naszej wycieczki.

Dopłata do kolejki wynosi 25 złotych od osoby dla członków Stowarzyszenia i 30 złotych od osoby dla pozostałych chętnych. Wpłat należy dokonać przed wyjazdem na wycieczkę lub w uzgodnionym czasie w Komendzie.
W ramach innych środków ( dotacji) w całości pokrywamy koszty ubezpieczenia i przejazdu autokarem.
W wycieczce mogą brać udział wszyscy emeryci katowickich jednostek, niezależnie od tego gdzie pełnili służbę lub pracowali.

Do celów ubezpieczeniowych proszę przesłać na adres e-mail elzbietatabacka@vp.pl następujące dane:
imię, nazwisko, PESEL ( każdego zgłaszanego uczestnika wyjazdu) najpóźniej do 23 sierpnia 2020.


INFORMACJA

W dniu 31 lipca br. w miejscowości Żegiestów 81 odbędzie się pogrzeb
śp. ogn. w st. spocz. Jerzego Kwiecińskiego
strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.


Z powodu zagrożenia epidemiologicznego na uroczystości pogrzebowe nie będzie organizowany wyjazd zbiorowy.


Komunikat

23.06.2020

Informuję, że Urząd Miasta Katowice poprzez Miejski Ośródek Pomocy Społecznej przekazał dla Stowarzyszenia 100 szt. maseczek wielokrotnego użytku.
Maseczki przeznaczone są dla emerytów strażaków i znajdują się w biurze Stowarzyszenia i Koła ZEiiRP RP w Komendzie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem maseczek proszę o kontakt telefoniczny z lub sms w celu uzgodnienia sposobu odbioru. Można kontaktować się z Elżbietą Tabacką, Januszem Kucharczykiem lub Witoldem Banysiem.Strona internetowa wykonana została w ramach projektu "Aktywność - nasz cel".

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020