Szanowna Pani, Szanowny Panie!

Katowice, 2022.11.20


Stowarzyszenie Seniorów Miasta Katowice
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 11
www.sspmk.pl e-mail : sspmk@vp.pl


Zwołuję na dzień 7 grudnia 2022 roku II Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice. Zebranie odbędzie się w Karczmie Pod Strzechom, Katowice, ul. Grzyśki 13. Zebranie rozpocznie się o godzinie 16.30 (2 termin 16.45).
Serdecznie proszę o udział w Zebraniu. Ma to ogromne znaczenie dla Stowarzyszenia. Równocześnie, ze względu na potrzebę ostatecznego zamówienia obiadu proszę o potwierdzenie uczestnictwa do 3 grudnia 2022r.
W załączeniu: porządek i regulamin obrad. Sprawozdanie i Program działania na kadencję 20220 – 2025
oraz Program działania na na rok 2023 dostępne będą na stronie internetowej www.sspmk.pl
w zakładce - Działalność programowa.


Przedstawiciel
Elżbieta Tabacka-Wosińska


Porządek obrad:
1. Powitanie gości
2. Wybór przewodniczącego Zebrania
3. Przyjęcie regulaminu obrad
4. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Zarządu Stowarzyszenia
5. Prezentacja, dyskusja i przyjęcie sprawozdania Przedstawicielki Stowarzyszenia.
6. Uchwała w sprawie absolutorium dla Przedstawicielki Stowarzyszenia
7. Zmiany w Regulaminie Stowarzyszenia i przyjęcie uchwały o zmianach
8. Wybór Przedstawiciela Stowarzyszenia
9. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
10. Prezentacja programu działania na czas kadencji 2022-2025, dyskusja i przyjecie uchwały
w tej sprawie.
11. Przyjęcie programu działania na rok 2023.
12. Przyjęcie uchwał o upoważnieniu Przedstawiciela Stowarzyszenia do zawarcia zobowiązań finansowych przekraczających 10 tys. złotych, jednak nie większych niż 30 tys. złotych na:
a) działanie – wycieczka do Czech i Austrii
b) zadania publiczne związane z programem obchodów 120- lecia zawodowej Straży Pożarnej w Katowicach.
13. Zakończenie zebrania.
14. Uroczysty obiad i spotkanie integracyjne.


Pamięci tych co odeszli

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

W każdym roku pierwsze dni listopada, to czas, w którym myśli poświęcamy tym którzy odeszli.
W ciągu ostatniego roku na wiecznej służbie zameldowali się katowiccy strażacy:
• st. ogn. Ryszard Widuch – odszedł 31 grudnia 2021
• st. ogn. Krzysztof Liwosz – odszedł 5 lutego 2022.
Odwiedzając cmentarze wspomnijmy nasze koleżanki i kolegów, których groby rozsiane są
w różnych miejscowościach. Przystańmy w tych miejscach, zapalmy znicz i w chwili refleksji wspomnijmy wspólnie przeżyty czas, pełnioną służbę wszak człowiek tak długo żyje jak długo pozostaje w pamięci innych.


INFORMACJA

Z żalem informujemy, że 14 października 2022 roku zmarł
st. ogn. w st. spocz. Piotr Depta
Strażak Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 października 2022r (wtorek)
o godzinie 11.00 w Bazylice p. w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
w Katowicach Panewnikach


Zaproszenie na koncert


Erin Nickerson — konsul generalna Stanów Zjednoczonych w Krakowie
oraz
Marcin Krupa — Prezydent Miasta Katowice


zapraszają 15 października, godz. 19.30
w sali koncertowej instytucji kultury Katowice Miasto Ogrodów na koncert

Orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Europie


The Ambassadors Rock Band to ansambl wchodzący w skład orkiestry Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych stacjonujących w Europie (USAFE). „Ambasadorowie rocka” podtrzymują przy życiu dziedzictwo złotych lat amerykańskich swingujących big-bandów. Orkiestra działa nieprzerwanie od 1943 roku dając blisko 300 koncertów rocznie, a jej założycielem był sam Glenn Miller.

Podczas koncertu usłyszymy to co najlepsze spod znaku amerykańskiej i europejskiej muzyki: hity Broadwayu, lejtmotywy najsłynniejszych hollywoodzkich superprodukcji filmowych, swing i nowoorleański jazz. Nie zabraknie też dobrych rockowych brzmień i takich hitów jak „Waterfalls” Paula McCartneya czy „Rock with you” Jacksona. Gotowi na Lindy-Hop?


Na koncert obowiązują bezpłatne wejściówki. Można je otrzymać w
Stowarzyszeniu Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice.


Stowarzyszenie Ruchu Harcerskiego „Czuwaj” Krąg Katowice zaprasza na:


• 5 listopada 2022 (sobota) – godz. 10.30 na „Rajza po Muzeum”czyli wystawy Muzeum Śląskiego – 1,5 godziny z przewodnikiem oraz możliwość dalszego zwiedzania indywidualnie pozostałych ekspozycji.
Koszt – 12 złotych od osoby

• 1 grudnia 2022 (wtorek) godz. 18.30 na spektakl „Cabaret” w Teatrze Rozrywki w Chorzowie
koszt – 54 złote od osoby; dojazd do teatru – we własnym zakresie


Zgłoszenia chęci udziału w imprezach – do 20 października br. jak zawsze do
E. Tabackiej ( 515 035 226, lub wlzbietatabacka@vp.pl)


Wycieczka Koszęcin 1 października 2022

Program

8.30 – 9.45 Wyjazd do Koszęcina z Placu Sejmu Śląskiego
10.00 – 11.30 Zwiedzanie Pałacu – siedziby Zespołu „Śląsk” przewodnikiem
11.40 – 12.00 Przejście do Nadleśnictwa Koszęcin ( 100m)
12.00 - 13.30 Zwiedzanie izby edukacyjnej i spotkanie z leśnikami
13.30 - 14.45 Czas wolny, posiłek we własnym zakresie
15.00 - 15.15 Przejazd do kościółka św. Trójcy
15.15 – 15.45 Zwidzenia kościołka i otoczenia
16.00 - Wyjazd w kierunku Katowic.
17.30 Planowany powrót do Katowic
Przy sprzyjającej pogodzie jest możliwość przerwy w podróżny na grzybobranie,
w takiej sytuacji powrót do Katowic nastąpi ok 18.30-19.00


https://jura.slaskie.travel/poi/15693/palac-w-koszecinie https://dziennikzachodni.pl/wyjatkowe-zrodelka-w-
woj -slaskim


Zgłoszenia udziału w wycieczce do dnia 28 września br (tel. 515 035 226, e-mail: elzbietatabacka@vp.pl lub sspmk@vp.pl
Wkład własny uczestników – 40,00 zł (członkowie) i 50,00 inne osoby


Wakacje z wnukami – Park Botaniczny w Mikołowie

Serdecznie zapraszam Babcie, i Dziadków z wnukami na wycieczkę 20 sierpnia 2022r
(sobota) do Śląskiego Parku Botanicznego w Mikołowie.
Park powstał na terenach zrekultywowanych. Występują tam ciekawe siedliska przyrodnicze, bogata fauna i flora. Wędrując dotrzeć można do starych wapienników, a z wieży widokowej popatrzeć w dal, gdzie na horyzoncie widać podobno nawet Piekary. My razem z dziećmi po śladach Kacpra odkrywać będziemy błękitny sekret.
Na terenie Parku są place zabaw dla dzieci, kawiarnia, restauracja.


Wyjazd – z Placu Sejmu Śląskiego o godzinie 11.00. Powrót przewidujemy na 16.30.
Wkład własny w wydarzeniu wynosi 15 zł/osobę. Proszę o zgłoszenia do15 sierpnia.
Wycieczka odbywać się będzie w ramach działania „Wakacje z wnukami” w zadaniu „Aktywni dla siebie dofinansowanym z budżetu Miasta Katowice


Informacja o zmianie terminu wyjazdu z wnukami do Śląskiego Ogrodu Botanicznego

Informujemy, że zaplanowany na 23 lipca wyjazd do Śląskiego Ogrodu Botanicznego w ramach realizacji zadania publicznego „Aktywni dla siebie” został przeniesiony na dzień 20 sierpnia bieżącego roku. Zmiana terminu podyktowana została możliwością realizacji programu działania „Wakacje z wnukami”.
Szczegółowy program tego wydarzenia przedstawiony zostanie do końca lipca 2022.
Liczymy na wasz udział.


Bilety na spektakl

W ramach realizacji grantu „Czas dla kultury” Stowarzyszenie dysponuje 20 biletami na spektakl teatralny

„Dobry wieczór kawalerski czyli na drugą nóżkę”
23 października 2022 o godzinie 19.00 do sali Audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Jest to komedia pokazująca szaleństwo kawalerskiego wieczoru w dwóch aktach. Spektakl gwarantuje doskonałą zabawę, pełne humoru, przewrotne
i nieprzewidywalne, błyskotliwe dialogi i dynamiczne sceny.
Reżyseria: Piotr Nowak
Scenariusz: Dorota Truskolaska Alibert
Obsada:
Andrzej Andrzejewski/Michał Żurawski
Tomasz Borkowski/Michał Sitarski
Piotr Miazga/Piotr Ligrnza
Waldemar Błaszczyk/ Piotr Nowak
Michał Piela/Marcin Rogacewicz

Cena biletu – 117 złotych, z tym, że udział własny wynosi 55 złotych. Osoby zainteresowane proszę o kontakt, a następnie wpłatę kwoty 55 złotych od osoby na konto Stowarzyszenia z dopisem „ na działalność statutową”.


Koncert – Kilar nie tylko filmowy


16 lipca 2022 (sobota) godz. 18.00 Filharmonia Śląska

W ramach realizacji zadania publicznego „Czas dla Kultury” zakupione zostały bilety na koncert pt. „Kilar nie tylko filmowy”.
Program Koncertu:
- Uwertura uroczysta na orkiestrę symfoniczną
- Kościelec 1909
- Mazur z filmu „Zemsta”
- Muzyka z filmu „Sól Ziemi Czarnej”
- Walc z filmu „Ziemia Obiecana”
- Suita z filmu „Pan Tadeusz”
Wykonawcy: Orkiestra symfoniczna Filharmonii Śląskiej pod dyr. Yaroslava Shemet


Zgłoszenia do 15 lipca 2022,
Wkład własny do zadania 16 złotych


Stowarzyszenie Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice

Poszukuje 4 wolontariuszy - osób z wykształceniem dziennikarskim lub medialnym, uczniów szkół średnich z klas humanistycznych lub dziennikarskich.
Wolontariuszom zamierzamy powierzyć prowadzenie gazety internetowej – biuletynu informacyjnego dla strażaków emerytów.
Wolontariusze otrzymają następujące świadczenia:
- przeszkolenie w zakresie prawa prasowego i RODO,
- pracować będą pod kierunkiem doświadczonego dziennikarza – redaktora naczelnego,
- otrzymają zaświadczenia o odbytej praktyce i pracy wolontariackiej, a na żądanie opinię.
Biuletyn informacyjny realizowany będzie w ramach zadania publicznego „Dobrze wiedzieć”
w programie Śląskie NOWEFIO na lata 2021 – 2023.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres sspmk@vp.pl lub telefonicznie do przedstawicielki (515 035 226) do dnia 30 czerwca bieżącego roku.


Rudy Raciborskie, Rudy Kozielskie i Zwonowice

Takim szlakiem prowadzić będzie pierwsza w tym roku wycieczka z cyklu „Ciekawe Miejsca w pobliżu” w dniu 11 czerwca 2022 (sobota).

Wyruszamy autokarem z Placu Sejmu Śląskiego o godzinie 8.45 w kierunku Rud Raciborskich.
Od godziny 10.30 zwiedzać będziemy Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy następnie Park Krajobrazowy Pocysterskie Kompozycje,
a na koniec zabytkową Lokomotywownie, po czym odbędziemy podróż kolejką wąskotorową na trasie Rudy-Rybnik Stodoły- Rudy.


W drodze powrotnej zatrzymamy się najpierw w Rudach Kozielskich obok Leśniczówki Wildewck, a następnie w Zwonowicach przy Pałacyku Myśliwskim.


Powrót do Katowic planujemy na 18.30.
Wkład własny uczestników 50 zł (członkowie SSPMK ) i 60 zł inne osoby


Z A P R A S Z A M Y

Zdjęcia ze strony:
https://www.polskieszlaki.pl/rudy.html,
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=zwonowice&fir ,
https://www.slaskie.travel/culturalheritage/15738/lesniczowka-wildeck-w-rudzie-kozielskiej


INFORMACJA

Z Urzędu Miasta otrzymaliśmy bezpłatne bilety na koncert do NOSPR:
- 14 maja godz. 19.30 ( sobota)
- 15 maja godz. 19.30 ( niedziela)
Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny ( 515 035 226)

Pozdrawiam
Elżbieta Tabacka


Koleżanki, Koledzy!
Strażacy!
Szanowni Państwo!

4 maja w Dzień św. Floriana tradycyjnie rozpoczynaliśmy świętowanie: uroczyste zbiórki, apele, awanse, odznaczenia, wyróżnienia. To był i jest Nasz Dzień – okazja do podziękowań za wspaniałą, ofiarną służbę, do gratulacji, życzeń i wspólnych spotkań.

I czynię to niniejszym w imieniu Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice i własnym, kierując proste DZIĘKUJĘ do Strażaków, którzy codziennie ratują zdrowie, życie, mienie, którzy niosą pomoc wszędzie tam, gdzie jest ona potrzebna, do Tych, którzy tę służbę pełnili, zawsze z pełnym oddaniem i poświęceniem, do Przyjaciół, którzy w tej służbie nas wspierali i dalej to czynią.

Gratuluję awansowanym, odznaczonym i wyróżnionym. Oby tego uznania było jak najwięcej!

Wszystkim nam, byłym i obecnym strażakom życzę przede wszystkim zdrowia i tego, by czasy, w których przyszło nam żyć były nie tylko ciekawe, ale też spokojniejsze i bardziej sprzyjały wspólnemu wzniesieniu toastu za nasze zdrowie i pomyślność.


Z wyrazami szacunku!
Elżbieta Tabacka

Katowice, maj 2022


Informacja o pozyskanych środkach grantowych na działalność programową


Stowarzyszenia w roku 2022


Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy, Przyjaciele, Sympatycy!

Z przyjemnością informuje, że na rok bieżący z Urzędu Miasta Katowice otrzymaliśmy 2 granty na realizację zadań publicznych:

1. Na zadanie „Czas dla Kultury”
Wartość zadania 5200 zł, w tym:
- kwota dotacji 2000 zł
- wkład własny finansowy 1000 zł
- wkład własny osobowy 2200 zł
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu udziału seniorów pożarnictwa w dwóch wydarzeniach kulturalnych (spektakl teatralny, koncert, wystawa, itp…) na terenie Katowic.
Środki finansowe przeznaczone będą na dofinansowanie biletów na imprezy kulturalne.

2. Na zadanie „Aktywni dla siebie”
Wartość zadania 13100 zł, w tym:
- kwota dotacji 6000 zł,
- wkład własny finansowy 2100 zł
- wkład własny osobowy 5000 zł
W ramach zadania zrealizowane będą następujące działania:
- „Ciekawe miejsca w pobliżu” to 2 wycieczki 1-dniowe: do Koszęcina i w rejon Krainy
Górnej Odry (Zwonowice, Rudy Kozielskie i Rudy Raciborskie);
- „Wakacje z wnukami” – to wspólny udział dziadków (strażaków) i wnuków w warsztatach
na terenie „Sląskiego Ogrodu Botanicznego” w Mikołowie;
- spotkanie integracyjne seniorów.

Szczegółowe informacje o terminach i realizacji poszczególnych wydarzeń przedstawione będą po spotkaniu zarządu Stowarzyszenia.

Zapraszam do udziału.

Informuję ponadto, że w naszych działaniach dofinansowanych z budżetu Miasta Katowice mogą uczestniczyć obywatele Ukrainy -uchodźcy wojenni.

Przedstawiciel
Elżbieta Tabacka


Wielkanoc 2022

Szanowni Państwo!
Koleżanki i Koledzy!

Proszę przyjąć życzenia pełnych pokoju i spokoju Świąt Wielkanocnych, niezmierzonej radości serca i nadziei na zwycięstwo dobra i piękna. Niech dzieje się tradycja tych Świąt: z kolorowymi pisankami, obfitością stołu, mokrym dyngusem, spotkaniami w gronie rodziny i przyjaciół.
Radosnego świętowania!
Elżbieta Tabacka


Pomoc dla Ukrainy

Zgłoszenia bezpłatnej pomocy dla Ukrainy można zgłaszać na adres:

pomocukraina@katowice.eu

uruchomiony w Urzędzie Miasta Katowice.
W mailu proszę podać dane kontaktowe: telefon lub e-mail oraz krótką, hasłową informację o zakresie swojej oferty w kategorii: transport, noclegi, żywność, pomoc psychologiczna, pomoc medyczna, pomoc prawna i notarialna, oferty pracy, tłumacz,
wolontariat (potrzebni szczególnie wolontariusze ze znajomością j. ukraińskiego)

ZBIÓRKA RZECZY - w szczególności potrzebne: środki higieny osobistej, odzież, ręczniki, koce, zapasy żywności i apteczki.
Przynosić je będzie można od poniedziałku do katowickich szkół.
Szczegółową listę potrzebnych rzeczy i inne ważne informacje znajdziecie tutaj:

https://www.katowice.eu/dla-mieszka%C5%84ca/katowice-dla-ukrainy

Prosimy o kopiowanie linku i wklejanie w przeglądarce internetowej.


INFORMACJA

Z żalem informujemy, że 05.02 2021r.
w wieku 63 lat odszedł na wieczną służbę
st. ogn. w st. spocz. Krzysztof Liwosz
Msza św. żałobna odprawiona zostanie w piątek 11.02. 2022r. o godz. 14:00
w Bazylice p. w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach Panewnikach,
następnie odprowadzenie zmarłego do miejsca spoczynku na Cmentarzu Rzymsko – Katolickim
O. Franciszkanów w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach.


Profilaktyka osteoporozy

Centrum Reumatologii Sp. z o.o. w Ustroniu prowadzi program profilaktyki osteoporozy finansowany z Funduszy Europejskich.
Program dedykowany jest dla kobiet w wieku 50 – 70 lat pracujących lub deklarujących chęć pracy z podwyższonym ryzykiem złamań lub po złamaniach,
u których nie zdiagnozowano wcześniej i nie leczono osteoporozy.
W ramach programu można m.in.
 uzyskać w trybie przyspieszonym konsultacje u specjalisty (2 tygodnie od daty skierowania)
 wykonać szczegółowa diagnostykę (badania densytometryczne i rtg).

Żeby wziąć udział w programie należy zgłosić się do swojego lekarza POZ lub do lekarza POZ w placówce uczestniczącej w projekcie
– lista takich POZ na stronie www.reumatologiczny.pl


Składki członkowskie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem się Nowego Roku zapraszam do wpłacania składek, które nie uległy zmianie jeżeli chodzi o wysokość tj. 40 zł na rok.
Wpłaty można dokonać jednorazowo lub podzielić na cztery części, czyli 10 zł na kwartał.
Poniżej podaję konto Stowarzyszenia, które również nie uległo zmianie.

Przykładowy wpis:
Składka członkowska za rok 2022, imię i nazwisko członka Stowarzyszenia.

Nr konta: 72 1240 1330 1111 0010 9523 5575


INFORMACJA

Z żalem informujemy, że 31 grudnia 2021r.
w wieku 63 lat odszedł na wieczną służbę
st. ogn. w st. spocz. Ryszard Widuch
st. operator sprzętu specjalnego w JRG II Katowice - Piotrowice

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w sobotę 8 stycznia 2022r.
o godz. 10:00 w Bazylice p. w. św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP
w Katowicach Panewnikach, a po niej odprowadzenie zmarłego
do miejsca spoczynku.


Koleżanki, Koledzy Szanowni Państwo!

Życzę wszystkim pięknych Świąt Bożego Narodzenia. Niech przyniosą Wam radość przebywania w gronie Rodziny i Przyjaciół,
dzielenia się opłatkiem i dobrym słowem, wytchnienie od codziennych spraw, niech dodają nowych sił i optymizmu.

Na Nowy Rok życzę przede wszystkim zdrowia, pozytywnych zmian i jak najwięcej dobrych dni w życiu prywatnym,
zawodowym i wszelkich aktywnościach, satysfakcji z tego co robimy i w czym uczestniczymy.

Radosnych Świąt i wszystkiego najlepszego w 2022 roku !


W imieniu Zarządu SSPMK
Elżbieta Tabacka – przedstawicielGrudzień 2021


Pamięci tych co odeszli

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!


Zapalając znicze na grobach niezależnie od miejsca wspomnijmy tych co odeszli - naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, kolegów ze służby, przełożonych, podwładnych. Przywołajmy w pamięci wspólnie przeżyty czas, zwykłe dni służby, wspólne działania i to, czego wspólnie doświadczyliśmy.

W roku 2021 na wieczną służbę odeszli:
mł. asp. Jerzy Słaboń
st. ogn. Sylwester Wąsik
st. ogn. Ryszard Koch
st. ogn. Ryszard Widuch
Niech pozostaną w naszej pamięci!


Wycieczka – Kraków 25 września 2021

Organizatorem wycieczki jest SRH „Czuwaj” Krąg Katowice
Program wycieczki

8.45 Wyjazd z Katowic do Krakowa - Wyjazd z Placu Sejmu Śląskiego
10.30 – 12.00 Zwiedzanie cmentarza Rakowickiego
12.00 – 12.35 przejazd do Rynku
12.40 - 14.40 Zwiedzanie podziemi Rynku
I grupa – 12.40
II grupa – 13.10
III grupa - 13.40

Zwiedzanie trwa 45 – 60 minut. Zwiedzać będziemy bez przewodnika

15.00 – 15.45 Zwiedzanie Galerii Narodowej w Sukiennicach
15.45 - 16.15 Przejazd do Starej Synagogi na Kazimierzu
16. 30 - 17.00 Zwiedzanie Starej Synagogi
17.30 Wyjazd do Katowic – Plac Sejmu Ślaskiego
19.00 Przewidywany powrót

Może nastąpić zmiana kolejności zwiedzania cmentarza i Synagogi, po uzgodnieniu możliwości parkowania autokaru.


Odpłatność:
60 złotych od osoby
W kwocie odpłatności mieści się : przejazd autokarem, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, środki dezynfekcji osobistej.
Faktyczny koszt wycieczki – 116 złotych bez wkładu własnego osobowego. Wycieczka jest dofinansowana z grantu Urzędu Miasta Katowice.

Zgłoszenia udziału w wycieczce – do 22 września.


Spektakl Teatralny

Szanowni Państwo !
Mamy zarezrewowane bilety na spekltakl teatralny

17 września 2021 godzina 19.00.
Teatr Żelazny w Katowicach, ul. Armii Krajowej 40
Spektakl "Oddam żonę w dobre ręce" - Komedia

Odpłatność - 25 zł - członkowie SSPMK z opłacona składka członkowską, 35 złotych inne osoby.
(Cena biletu bez dopłaty z grantu wynosi 55 złotych od osoby)

Ilość biletów na spektakl jest ograniczona, dlatego proszę o zgłoszenie chęci udziału do dnia 13 września br.

Pozdrawiam
Elżbieta Tabacka


INFORMACJA

Dnia 15.08.2021 zmarł
st. ogn. w st. spocz. Ryszard Koch
d-ca zastępu w JRGII Piotrowice,
wieloletni naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Katowicach - Podlesiu.

Msza Św. Pogrzebowa odbędzie się 18.08.2021 (środa) o godz. 9.00.
w kościele parafialnym Matki Boskiej Częstochowskiej w Katowicach - Podlesiu
przy ul. Piotra Michałowskiego 9.
Po Mszy Św. udamy się na miejsce spoczynku na cmentarz parafialny.


Wycieczka do Sztolni Luiza w Zabrzu

Zapraszamy na wycieczkę do Sztolni Luiza w Zabrzu w dniu 21 sierpnia 2021r.
Wyjazd z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach o godzinie 11.00
Zwiedzanie rozpoczynamy o godzinie 12.00, 12.30 i 13.00 ( mamy zarezerwowane zwiedzanie dla 3 grup) trasą wodną.
Znajdziemy się pod centrum tego 170 tysięcznego miasta. Fragment trasy przebywa się pieszo, a 1100 m to spływ łodziami, być może spotkamy Skarbnika, na pewno zaś zobaczymy podziemne porty, mijanki, odgłosy kapiącej wody oraz panujący w całych podziemiach wyjątkowy światłocień, nacieki wapienne, spotykane w jaskiniach i żywe rośliny, które z pomocą odrobiny sztucznego światła i 90% dawki wilgoci w powietrzu rosną prawie 40 metrów pod ziemią.

Zapisy na wycieczkę do dnia 16 sierpnia (telefonicznie, sms, e-mail). Przy zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i PESEL (wymagany do ubezpieczenia) osób chętnych do udziału w wycieczce.
Odpłatność – 40 zł dla członków SSPMK z opłaconą składką członkowską, dla pozostałych 50 złotych. Wpłata przed wyjazdem.


INFORMACJA

Dnia 29.06.2021 r. zmarł przeżywszy lat 64
st. ogn. w st. spocz. Sylwester Wąsik

Msza Św. Pogrzebowa za zmarłego odbędzie się dnia 02.07. 2021 r. o godz. 13.00
w Kościele PW. ŚW. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP (BAZYLIKA) w Katowicach – Panewnikach.
Po Mszy Św. udamy się na miejsce spoczynku na Cmentarz w Katowicach – Stare Panewniki.


Wakacje z wnukami – Stary Młyn w Żarkach i Leśniów

Zapraszamy na wycieczkę do Muzeum Dawnych Rzemiosł w Żarkach i do Leśniowa
w dniu 31 lipca 2021 (sobota). Tym razem zapraszamy także nasze wnuki, zgodnie
z nazwą zadania.

W muzeum przypomnimy sobie, a dzieci dowiedzą się czym zajmowali się szewc
i bednarz i jak młynarz mielił zborze, a także jak wyglądała dawna szkoła.

W Leśniowie znajduje się ciekawe Sanktuarium Matki Bożej, a w otaczającym je parku można wspaniale wypocząć.

Odpłatność za udział w wycieczce wynosi 25 złotych – członkowie SSPMK i członkowie ich rodzin( opłacona składka członkowska), pozostałe osoby 30 złotych. Wpłata – przed wyjazdem.
W ramach wycieczki zapewniamy: przejazd autokarem, ubezpieczenie, zwiedzanie ekspozycji muzealnych i udział w warsztatach, zwiedzanie Sanktuarium. Nie zapewniamy posiłków.

Zgłoszenia udziału w wycieczce proszę dokonać do 18 lipca (telefonicznie, sms, e-mail) do przedstawicielki Stowarzyszenia. Po tym terminie wolne miejsca przekazane zostaną seniorom z innych organizacji.

Zgłaszając udział proszę podać imię i nazwisko oraz PESEL, a w przypadku dzieci także wiek. Dane te są niezbędne do ubezpieczenia.


Rehabilitacja lecznicza

Istnieje możliwość skorzystania z rehabilitacji z Narodowego Funduszu Zdrowia na zasadach podobnych jak te obowiązujące w sanatorium. Jest to tak zwana rehabilitacja ogólnoustrojowa trwająca od 3 do 6 tygodni (w zależności od decyzji lekarza), w ciągu których wykonywanych jest 6 zabiegów dziennie. Kuracje odbywają się jednak w pobliżu miejsca zamieszkania, bez konieczności wyjazdu do ośrodka sanatoryjnego.

Aby skorzystać z takiej rehabilitacji należy:
1. uzyskać skierowanie od lekarza rodzinnego
Skierowanie do Dziennego Ośrodka Rehabilitacji w celu objęcia leczeniem
specjalistycznym, kod 1300,
2. udać się do lekarza zakładu/ośrodka rehabilitacji, który prowadzi taki program
W Katowicach jest to :
- fizjo-Med, ul. Żelazna 1 ( dawna Baildon)
- AMED Górnośląskie Centrum Medycyny i Rehabilitacji, ul. Ceglana 67C,
- REHABILIS, ul. Boya-Żeleńskiego 100 ( Kostuchna).
Ośrodki w innych miejscowościach trzeba ustalić indywidualnie u swoich lekarzy
rodzinnych lub w NFZ.
Lekarz określi rodzaj i ilość zabiegów.
3. W recepcji ustalić terminy zabiegów, a następnie rozpocząć terapię.
4. Po zakończeniu zabiegów umówić się na wizytę kontrolna u lekarza, który zdecyduje
o zakończeniu lub kontynuowaniu leczenia.


Komunikat

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!
Serdecznie proszę o wpłacanie składek członkowskich. Rozpoczynamy działania programowe. Do ich realizacji zaangażowane muszą być środki finansowe pochodzące m. in. ze składek członkowskich, dlatego bardzo proszę o dokonanie wpłat.
Wysokość składki członkowskiej nie uległa zmianie i wynosi 40 złotych od osoby.
Wpłaty najlepiej dokonać na nasze konto bankowe ( jest to najwygodniejsze księgowo), ale można też w w biurze. Będę na pewno 23 czerwca 2021 w godzinach 13.30-15.30.
Pozdrawiam
Elżbieta Tabacka


Szanowni Państwo! Koledzy i Koleżanki!

Kolejny Dzień Strażaka przyszło nam obchodzić w czasie pandemicznych obostrzeń. Niech nam to jednak nie psuje dobrego nastroju.
Szansa na wspólne spotkanie i świętowanie nabiera kolorów i może stanie się to już niebawem. Życzę tego nam wszystkim strażakom – tym w służbie i tym w zasłużonym zawodowym stanie spoczynku, naszym przyjaciołom, sympatykom.

Zanim to jednak nastąpi, proszę w Dniu Strażaka przyjąć serdeczne życzenia, które kieruję do wszystkich strażaków obecnych i byłych.
Niech wszystkim dopisuje zdrowie, optymizm, radość życia, zwykłe ludzkie szczęście i szacunek tych dla których tę służbę pełniliśmy, albo pełnimy.
Wszelkiej pomyślności dla Was i Waszych bliskich!

Elżbieta Tabacka-Wosińska


Stanowisko ZER MSWiA w sprawie uprawnień emerytów policyjnych

Szanowni Państwo!
Z początkiem roku 2021 zwróciłam się do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
z istotnymi pytaniami dotyczącymi uprawnień naszych emerytów ze względu na otwarte konkursy ofert z programów senioralnych.
W obszernym piśmie, jakie otrzymałam w końcu kwietnia znalazła się odpowiedź na jedno z zadanych pytań. Oto ona:
… Legitymacja (…) jest dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu emeryta lub rencisty policyjnego i wynikające z tego niezależnie do wieku uprawnienia. Posiadanie takiego dokumentu sprawia, że nasi świadczeniobiorcy staja się beneficjentami ulg i korzyści, jakie wynikają z bycia emerytem lub rencistą przed osiągnięciem wieku 60+. ...


Grant - 6000 zł

Z satysfakcją informuję, że w otwartym konkursie ofert na rok 2021 na wsparcie zadań mających na celu aktywizację osób starszych poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym seniorów otrzymaliśmy grant w wysokości 6000 zł na realizację zadania
„Bądźmy aktywni”.
Zadanie polegać będzie na zorganizowanie udziału emerytów Komendy:
1/ dwóch wycieczek jednodniowych (Pieskowa Skała i dolina Prądnika oraz Sztolnia Luiza w Zabrzu)
2/ jednego wyjazdu w ramach „wakacji z wnukami” - Stary Młyn w Żarkach
3/ spotkanie andrzejkowe.
W zadaniu uczestniczyć mogą wszyscy emeryci jednostek ochrony przeciwpożarowej Katowic.

Około 15 maja w zakładce Działania programowe przedstawiony zostanie harmonogram imprez
w tym roku.


Życzenia Wielkanocne

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, Szanowni Państwo!

Kolejne Święta przychodzi nam spędzać pod dyktando koronawirusa. Niech będzie to kolejne doświadczenie, do którego dodamy nasz optymizm, inwencję i pogodę ducha. Świętujmy Wielkanoc w zdrowiu, z radością w sercu, z humorem i w pozytywnym nastroju. Niech nie zabraknie smacznej szynki, kolorowych pisanek, bogatego zajączka, a także mokrego dyngusa.
Wspaniałych Świąt Wielkanocnych.


Czas na kulturę

15 marca 2021

Z przyjemnością Informuję, że w otwartym konkursie ofert na rok 2021 na wsparcie zadań mających na celu zwiększenie uczestnictwa seniorów
w życiu kulturalnym otrzymaliśmy grant w kwocie 2500 zł na realizacje zadania „Czas na kulturę”.
Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu udziału emerytów Komendy w dwóch wybranych imprezach kulturalnych (teatr, teatr muzyczny, opera, koncert) w okresie pomiędzy 15 maja a 15 października bieżącego roku. Przyznana kwota dotacji przeznaczona zostanie na dofinansowanie biletów wstępu.
Proszę o zgłaszanie Waszych zainteresowań i informacje o imprezach, w których chcielibyście uczestniczyć.
W zadaniu uczestniczyć mogą wszyscy emeryci jednostek ochrony przeciwpożarowej Katowic.


INFORMACJA

Zmarł mł. asp. w st. spocz. Jerzy Słaboń

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 19 lutego 2021 roku o godzinie 14.00
w kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu, a pochówek na Cmentarzu Parafialnym w Jaworzu.


Aktualne komunikaty

Usługi medyczne dla strażaków – seniorów i ich rodzin

Wznowione zostały rozmowy o możliwości zorganizowania na preferencyjnych warunkach usług medycznych dla strażaków – seniorów
i ich rodzin na poziomie lecznictwa specjalistycznego i rehabilitacji. O postępach będę informowała na bieżąco.

6 luty 2021

Podejmowanymi przez nas działaniami prozdrowotnymi wykazało zainteresowanie Kierownictwo Centrum Medycznego Gabos w Piekarach Śląskich.
Centrum Medyczne Gabos to niepubliczna placówka opieki zdrowotnej. Prowadzi poradnie/pracownie specjalistyczne: internistyczna, urologiczna,
urologii i chirurgii dziecięcej, gastrologiczna, chirurgii ogólnej i naczyniowej, flebologiczna, ortopedyczna, otolaryngologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, dietetyczna, psychologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, ginekologiczno-położnicza, endokrynologiczna, chirurgii plastycznej, kompresjoterapii i obrzęku limfatycznego, rehabilitacyjna, leczenia bólu, podologiczna, chorób odkleszczowych, medycyny sportowej, zdrowia psychicznego oraz świadczenia szpitalne: urologia, ginekologia i ginekologia estetyczna, chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, flebologia i chirurgia naczyniowa, gastrologia.

Nasze działania prowadzone są w kierunku uzyskania dla strażaków emerytów i członków ich rodzin preferencyjnych warunków korzystania ze świadczeń tej placówki. Poprzez warunki preferencyjne rozumiemy: leczenie specjalistyczne realizowane w maksymalnie krótkim czasie od zgłoszenia się pacjenta (najbliższy termin przyjęć lekarza specjalisty), odpłatność w ramach NFZ, możliwość korzystania z programów profilaktycznych, w tym w ramach projektów unijnych. Podjęcie takiej współpracy będzie możliwe dopiero po stworzeniu grupy co najmniej 200 osób zainteresowanych świadczeniami zdrowotnymi tej placówki.
W związku z tym podjęte zostały starania (pismo do komendantów powiatowych/miejskich informujące o powyższych możliwościach) w celu rozpropagowania naszych działań w środowisku emerytów i rencistów pożarnictwa.

Szkolenie w zakresie technologii komunikacji

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia praktycznego w zakresie doskonalenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji – komputer, tablet, telefon.
W zasadzie wydaje nam się, że z tymi narzędziami „jakoś”, sobie radzimy, ale każda zmiana aplikacji, oprogramowania, czy samego narzędzia,
to już nie lada wyzwanie i przydałoby się douczyć.
Proponuję Państwu szkolenie według naszych indywidualnych potrzeb. To znaczy - Wy zgłosicie czego chcielibyście się nauczyć, my przygotujemy program i osoby zainteresowane uczestniczyć będą w tych zajęciach, które uznają, że są dla nich.
Przykładowe tematy szkoleń:
• jak założyć profil zaufany i jak z niego korzystać,
• jak wziąć udział w konferencji zdalnej ( rozumienie konferencji jest szerokie, może to być wspólne spotkanie, a nawet zebranie członków organizacji),
• jak korzystać z programów graficznych,
• jak założyć konto poczty elektronicznej.
Zajęcia odbywać się będą w małych grupach, być może zdalnie. Prowadzić je będą sprawdzeni informatycy.
Środki finansowe na szkolenie zamierzam pozyskać w trybie małego grantu, dlatego musi zebrać się grupa co najmniej 20 osób.
W związku z tym proszę zainteresowane osoby o kontakt (telefon, e-mail) z podaniem imienia i nazwiska oraz czego chcielibyście się nauczyć. Na Wasze propozycje czekam do 10 lutego.

W zakładce Działalność programowa opublikowane jest „Sprawozdanie za rok 2020”.


Składki członkowskie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Szanowni Państwo !

W związku z rozpoczęciem się Nowego Roku zapraszam do wpłacania składek, które nie uległy zmianie jeżeli chodzi o wysokość tj. 40 zł na rok.
Wpłaty można dokonać jednorazowo lub podzielić na cztery części, czyli 10 zł na kwartał.
Poniżej podaję konto Stowarzyszenia, które również nie uległo zmianie.

Przykładowy wpis:
Składka członkowska za rok 2021, imię i nazwisko członka Stowarzyszenia.

Nr konta: 72 1240 1330 1111 0010 9523 5575


Koleżanki i Koledzy! Szanowni Państwo!

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia ( § 14 ust. 2) co najmniej raz w roku powinno odbyć się
Zebranie Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane zostało 14 listopada 2019, zatem Zebranie Członków powinno było odbyć się w listopadzie mijającego roku.
Nie zwołałam tego zebrania i nie mogę zrobić tego w dalszym ciągu, ponieważ 12 października 2020 roku Wojewoda Śląski decyzją administracyjną wstrzymał działania wszystkich organizacji senioralnych, a przepisami rządowymi wprowadzony został zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób.
W tej sytuacji zwołanie Zebrania Członków nie jest możliwe.
W związku z tym postaram się przekazywać informacje bieżące dotyczące działalności Stowarzyszenia w roku 2020 i na rok 2021. I tak:
1. W I dekadzie stycznia 2021 roku na stronie internetowej w zakładce Działalność programowa opublikuję sprawozdanie z działalności w roku 2020. Sprawozdanie takie jest przekazywane do Urzędu Miasta Katowice w styczniu każdego roku. Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez Zebranie Członków.
Wszystkie osoby zainteresowane proszę o zapoznanie się z treścią sprawozdania
i przesłanie pytań i uwag na adres e-mailowy Stowarzyszenia sspmk@vp.pl .Postaram się odpowiedzieć na te pytania na piśmie lub w rozmowie telefonicznej.
Sprawozdanie będzie także przedmiotem dyskusji podczas Zebrania Członków.
2. W styczniu 2021 przekażę pocztą e-mailową wszystkim członkom Stowarzyszenia, których adresem e-mailowym dysponuję, sprawozdanie finansowe w celu zapoznania się z jego treścią, stanem finansów i działalnością finansową Stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2020. Sprawozdanie to wymaga zatwierdzenia przez Zebranie Członków i wraz z uchwalą przekazane będzie do Urzędu Skarbowego. Procedura dyskusji nad sprawozdanie normalnie odbywa się na Zebraniu Członków, ale odpowiem na Wasze pytania w każdym czasie.
Na stronie internetowej Stowarzyszenia sprawozdanie finansowe opublikowane zostanie po zatwierdzeniu przez Zebranie Członków.
3. Do kompetencji Zebrania Członków należy także określanie głównych kierunków działania
i rozwoju Stowarzyszenia. O działaniach doraźnych ( wnioskach konkursowych) podejmowanych
w tym zakresie będę Państwa informowała na bieżąco o terminach składanych wniosków.
W tym miejscu proszę Państwa o przedstawianie mi w dowolnej formie Waszych wniosków
i oczekiwań np. w sprawie organizacji wycieczek, działań edukacyjnych, integracyjnych, itp. Znając Państwa oczekiwania będę mogła włączyć w opracowywane wnioski grantowe lub podjąć inne działania organizacyjne.
4. Do 8 stycznia 2021 można składać w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Katowice wnioski na inicjatywy kulturalne oraz wsparcie udziału seniorów w kulturze. Zamierzam przygotować wniosek o wsparcie udziału w imprezach kulturalnych ( koncert, spektakl, itp...).Proszę o ewentualne pomysły.


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy! Szanowni Państwo !

Kończy się niezwykły rok. Rok, który od wszystkich wymagał dyscypliny, rozważności i odpowiedzialności. Rok, który doświadczył wielu z nas na różne sposoby.
Dany nam czas w Stowarzyszeniu wykorzystaliśmy, tak jak było to możliwe, realizując z większym lub mniejszym powodzeniem dwa granty na łączną kwotę 11 tysięcy złotych. Dziękuję wszystkim za wysiłek, zaangażowanie, dobre słowa i wsparcie.

Przed nami najpiękniejsze Święta – Święta Bożego Narodzenia. Także inne niż dotychczas. Nie ma możliwości wspólnego spotkania, a przy wigilijnym stole zasiądą tylko najbliżsi.
Jednak w tej atmosferze, jak zawsze nie zabraknie miejsca na życzenia przekazywane na różne sposoby.
Życzę, by Wigilijny wieczór i Święta upłynęły Wam w szczęściu i radości, a kolędy i blask choinkowych lampek pozwolił zapomnieć o niedogodnościach covidowego dnia codziennego.
Na następny Rok życzę krzepkiego zdrowia, pogody ducha, niezawodnych przyjaciół,
i żeby rzeczywistość, która nas otacza powróciła na utarte ścieżki normalności, by pozwoliła realizować wspólne i osobiste zamierzenia.
Wspaniałych Świąt oraz Do Siego Roku 2021.


Pamięci tych co odeszli

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo!

Święto Zmarłych – to zawsze czas zadumy, refleksji, wspominania tych co odeszli, naszych bliskich, znajomych, przyjaciół, kolegów ze służby, przełożonych, podwładnych. Zachowajmy ten zwyczaj mimo wszystko, mimo rozwijającej się epidemii, mimo zamknięcia cmentarzy. Nie nad grobami, lecz w domowym zaciszu wróćmy myślami do tych, których z nami nie ma. Wspomnijmy wspólnie przeżyte kolejne dni służby, wspólne chwile, doświadczenia - te zawodowe i te zwykłe ludzkie, życiowe. Wszak „nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”.
Znicze zapalimy przy okazji, w bardziej bezpiecznym czasie.

W 2020 roku odeszli:
płk mgr Karol Prec - Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Katowicach do roku 1992
st. ogn. Jerzy Kwieciński – starszy ratownik JRG III


Sławków – Olkusz – Rabsztyn – Pustynia Błędowska 3 października 2020

Kolejna wycieczka, na którą zapraszamy 3 października 2020 ( sobota) to wyprawa na skraj Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzimy 2 bardzo ciekawe, zabytkowe miasta – Sławków i Olkusz,
a następnie ruiny zamku Rabsztyn i jedyna w Europie pustynię – Pustynię Błedowską.

Program wycieczki

9.00 - wyjazd z Katowic – Plac Sejmu Śląskiego
9.45 – 11.00 zwiedzanie Sławkowa
11.30 – 13.30 zwiedzanie Olkusza
13.30 - 15.00 czas wolny
15.15 - 16.00 zwiedzanie Rabsztyn
16.30 - 17.30 Spacer na Pustyni Błędowskiej.
18. 30 Powrót do Katowic – Plac Sejmu Śląskiego

Odpłatność za wycieczkę: 10 zł. członkowie Stowarzyszenia
20 zł pozostałe osoby
Zgłoszenie udziału w wycieczce do dnia 28 września 2020 telefonicznie lub sms ( 515 035 226) lub e-mail ( sspmk@vp.pl)

Zapraszamy


Wycieczka Moszna- Góra św. Anny- Kanał Gliwicki

Zapraszamy na wycieczkę w dniu 5 września 2020. Tym razem zwiedzać będziemy Pałac i park
w Mosznej, Górę św. Anny i popłyniemy w rejs po Kanale Gliwickim.

Program wycieczki:
8.00: wyjazd autokarem z Katowic – Plac Sejmu Ślaskiego, do Mosznej
9.30 - 11.30: zwiedzanie Pałacu i Parku
11.30: wyjazd z Mosznej na Górę św. Anny
12.30- 14.45: zwiedzanie Góry św. Anny
14.45: wyjazd z Góry św. Anny do Gliwic
15.30- 17.00: rejs po Kanale Gliwickim
17.30: wyjazd do Katowic
Powrót do Katowic przewidziany jest między 18.00 a 18.30 na Plac Sejmu Śląskiego.
Po konsultacji z przewodnikiem ustalone zostaną przerwy na kawę i obiad


Odpłatność za wycieczkę wynosi:
- 30 złotych dla członków SSPMK
- 45 złotych dla pozostałych uczestników.
W ramach wycieczki zapewniamy bilety wstępu do obiektów, bilet na rejs, przewodnika oraz przejazd autokarem i ubezpieczenie.


Zapisy na wycieczkę do 1 września 2020 – e-mail ( sspmk@vp.pl, elzbietatabacka@vp.pl, lub telefon 515 035 226).

Zapraszamy !


Wakacje z wnukami kolejką wąskotorową z Bytomia do Miasteczka Śląskiego

Zapraszamy na wycieczkę z naszymi wnukami - piątek, 28 sierpnia 2020 roku

Pojedziemy zabytkowa kolejką wąskotorową
ze stacji Bytom Karb do stacji Miasteczko
Śląskie Zalew, będziemy aktywnie odpoczywać
nad jeziorem Chechło i kolejką wrócimy
do stacji początkowej.

Zapraszamy


Informacje o wycieczce

Wycieczka realizowana jest w ramach projektu „Aktywni seniorzy” dofinansowanego
z budżetu Miasta Katowice.
Kolejka będzie tylko dla nas i na nasze potrzeby tzn. Stowarzyszenia Seniorów Pożarnictwa Miasta Katowice, naszych wnuków i gości. Mamy do dyspozycji 63 miejsca w kolejce i 52 miejsca
w autokarze.

Przewidujemy taki plan wycieczki:

9.00 – 9.30 zbiórka – Plac Andrzeja ( oczywiście Katowice) od strony ul. Kopernika
9.30 wyjazd do stacji Bytom Karb, ul. Reja
10.00 – 10.45 zwiedzanie Izby Tradycji Śląskiej Kolei Wąskotorowych
( można robić zdjęcia bez opłat)
10.45 – 11.00 zajęcie miejsc w kolejce
11.00 - 12.00 przejazd kolejką na trasie Bytom Karb – Miasteczko Śląskie Zalew
12.00 - 12. 10 dojście do miejsca pikniku nad jeziorem Chechło
12.30 - 14.30 piknik z niespodziankami
14.30 - 15.00 zakończenie pikniku i spacer do stacji kolejki
15.00 - 16.00 powrót kolejką do stacji Bytom Karb
16. 00 - 16.20 przesiadka do autokaru i powrót do Katowic ( ok . Godziny 17.00)

Gdyby pogoda nie dopisała, to zamiast pikniku będzie inny program. Pracujemy nad tym.

Na wycieczkę prosimy zabrać:
1/ dobry humor i pomysły,
2/ sprzęt piknikowy ( koce, krzesełka, itp.),
3/ kosz piknikowy, a w nim coś do zjedzenia i wodę do picia, jakieś sztućce, kubek,
talerzyk, ….),
4/ ewentualnie sprzęt sportowy,
5/ dokumenty tożsamości swoje i wnuków,
6/ kąpielówki, ubranie do przebrania, ręcznik,
7/ peleryna lub 2 duże worki na śmieci ( na wypadek deszczu),
8/ środki ochrony osobistej ( maseczki, rękawiczki, środki dezynfekcyjne).
Ciągle jesteśmy w okresie epidemii, dlatego postępujemy według zasady „Ty chronisz
mnie, ja chronię Ciebie”, więc przestrzegamy obowiązujące zalecenia sanitarne.

Na miejscu jest restauracja. Sprawdzamy jej dostępność w dniu naszej wycieczki.

Dopłata do kolejki wynosi 25 złotych od osoby dla członków Stowarzyszenia i 30 złotych od osoby dla pozostałych chętnych. Wpłat należy dokonać przed wyjazdem na wycieczkę lub w uzgodnionym czasie w Komendzie.
W ramach innych środków ( dotacji) w całości pokrywamy koszty ubezpieczenia i przejazdu autokarem.
W wycieczce mogą brać udział wszyscy emeryci katowickich jednostek, niezależnie od tego gdzie pełnili służbę lub pracowali.

Do celów ubezpieczeniowych proszę przesłać na adres e-mail elzbietatabacka@vp.pl następujące dane:
imię, nazwisko, PESEL ( każdego zgłaszanego uczestnika wyjazdu) najpóźniej do 23 sierpnia 2020.


INFORMACJA

W dniu 31 lipca br. w miejscowości Żegiestów 81 odbędzie się pogrzeb
śp. ogn. w st. spocz. Jerzego Kwiecińskiego
strażaka Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.


Z powodu zagrożenia epidemiologicznego na uroczystości pogrzebowe nie będzie organizowany wyjazd zbiorowy.


Komunikat

23.06.2020

Informuję, że Urząd Miasta Katowice poprzez Miejski Ośródek Pomocy Społecznej przekazał dla Stowarzyszenia 100 szt. maseczek wielokrotnego użytku.
Maseczki przeznaczone są dla emerytów strażaków i znajdują się w biurze Stowarzyszenia i Koła ZEiiRP RP w Komendzie.
Osoby zainteresowane otrzymaniem maseczek proszę o kontakt telefoniczny z lub sms w celu uzgodnienia sposobu odbioru. Można kontaktować się z Elżbietą Tabacką, Januszem Kucharczykiem lub Witoldem Banysiem.Strona internetowa wykonana została w ramach projektu "Aktywność - nasz cel".

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020